Aantal gebroken heupen bij ouderen met 12% gestegen

In de afgelopen jaren is het aantal gebroken heupen bij Nederlanders fors toegenomen volgens het informatiecentrum voor de zorg Vektis. In 2017 waren er bijna 25.000 patiënten met een gebroken heup. Dat is een stijging van 12% in vijf jaar tijd.

De vergrijzing en bevolkingsgroei verklaren maar een deel van de stijging. De 85-plussers breken namelijk juist minder vaak hun heup. Van alle gebroken heupen zijn de 85-plussers nog steeds de grootste groep, maar er is een afname zichtbaar. In 2013 waren er 2.176 gebroken heupen bij 85-plussers, in 2017 is dit gedaald naar 2.043 per 100.000 verzekerden.

In de leeftijdscategorie 65-74 jaar is juist een stijging te zien van het aantal gebroken heupen. In 2013 waren er 200 gebroken heupen per 100.000 verzekerden ten opzichte van 238 in 2017.

Vektis geeft alleen de cijfers en geen verklaringen waar deze toename vandaan komt. Op dit moment gebeuren er wel meer ongelukken met ouderen en e-bikes. Of dit de verklaring is, is nog onbekend.

Valpreventie en valtraining effectief ter voorkoming van gebroken heupen

Uit onderzoek is wel bewezen dat valtraining de kans op vallen met 61% verminderd. Ook neemt de valangst met 37% af na deze training. Elke vijf a zes minuten belandt er een oudere op de spoedeisende hulp door een val. Dit zijn cijfers van het expertise centrum VeiligheidNL.

Vorig bericht
18.000 tieners slaan inenting over
Volgend bericht
Volgsysteem voor medische instrumenten maakt operaties veiliger en efficiënter

Ook interessant