CVA (beroerte)

CVA staat voor Cerebrum Vasculair Accident en kan worden onderverdeeld
in een herseninfarct (80%) en een hersenbloeding (20%). Een CVA (beroerte) is een probleem in de hersenen met soms ernstige gevolgen.

Een Cerebrum Vasculair Accident kan vrij worden vertaald als een ongeluk in de hersenen. In tachtig procent van de gevallen gaat het om een herseninfarct (niet-bloederig/ischemisch CVA), in de overige 20% van de gevallen gaat het om een hersenbloeding (bloederig CVA). Een CVA wordt in de volksmond ook wel beroerte genoemd.

Bij een CVA krijgt het weefsel rondom de aangedane plek niet voldoende zuurstof en sterft binnen een bepaalde tijdsperiode af. Hierdoor ontstaan symptomen en klachten. Is het CVA van tijdelijke aard en zijn de symptomen binnen 24 uur weg dan spreekt men van een TIA (Transient Ischeamic Attack). Een TIA heeft geen restverschijnselen tot gevolg maar is een extra aandachtpunt en vaak voorbode op een CVA.

Herseninfarct / Ischemisch (niet-bloederig) CVA
Hiervan is sprake als een belangrijk bloedvat in de hersenen geblokkeerd raakt door een stolsel, waardoor de bloed- en dus zuurstofvoorziening naar de hersenen ernstig belemmerd raakt. De belangrijkste oorzaak van een herseninfarct is artherosclerose (afwijkingen in de bloedvatwand). Een stolsels kan ook door een onregelmatige hartslag ontstaan (atriumfibrilleren o.a.).

Hersenbloeding / Bloederige CVA
Als een bloedvat in de hersenen gedeeltelijk scheurt stroomt er bloed in de hersenen. Het aangedane gebied eromheen krijgt ten eerste niet of nauwelijks bloed en dus zuurstof. Daarnaast kan de bloeding ervoor zorgen dat het hersengebied eromheen in de verdrukking raakt en hierdoor afsterft. De belangrijkste oorzaak van een hersenbloeding is een chronisch te hoge bloeddruk.

Oorzaken CVA (beroerte)

Over het algemeen valt te zeggen dat voor beide soorten CVA’s de levensstijl een grote invloed heeft op het ontstaan van een CVA. Enkele belangrijke risicofactoren zijn:

Daarnaast blijken erfelijke aanleg, geslacht en leeftijd tevens de kans op een CVA te beïnvloeden. Bij boezemfibrilleren is er sprake van onregelmatige hartslag, hierdoor kunnen er kleine stolsels ontstaan in het hart. Als deze stolsel doorschiet naar de hersenen en alhier een bloedvat blokkeert ontstaat er een CVA.

Symptomen CVA (beroerte)

Een beroerte ontstaat plotseling en kan samen gaan met het verliezen van het bewustzijn (bewusteloosheid). Bekende symptomen van een CVA kunnen zijn:
– Gezichtsverlamming (een scheve mond);
– Warrige spraak of warrig denkvermogen;
– Verlammingen die zich meestal voordoen aan één kant van het lichaam;
– Zichtverlies;
– Een verminderd of verdoofd gevoel in de arm, het been of in het gezicht;
– Een tintelend gevoel;
– Zeer erge hoofdpijn (dit zien we meestal bij bloedingen);
– Duizeligheid en stoornissen aan het evenwicht.

De symptomen doen zich vaak in verschillende combinaties voor. Er kan zowel sprake zijn van een beroerte als een TIA. Als het een TIA is dan verdwijnen de symptomen meestal binnen een dag. Vaak zelfs binnen een half uur.