Hoe gaat een verzuimgesprek in zijn werk?

Uncategorized

Verzuim kan op verschillende manieren ontstaan. Denk hierbij aan fysieke problemen, gezondheidsproblemen, psychische klachten en nog veel meer. Wanneer een medewerker zich ziekmeldt, dan moet dit bij de werkgever. De werkgever registreert het en schakelt indien nodig een bedrijfsarts in. Is een medewerker regelmatig ziek? Dan is het voeren van een verzuimgesprek vaak een eerste stap voor het voorkomen van meer verzuim.

Heb jij weleens van een verzuimgesprek gehoord? Een verzuimgesprek is een gesprek tussen de werkgever en de zieke medewerker waarin de omstandigheden worden besproken. Daarnaast wordt de voortgang van het ziekteproces beoordeeld en worden er afspraken gemaakt over hoe de re-integratie kan plaatsvinden. De gesprekken over ziekteverzuim binnen een organisatie zijn een belangrijk onderdeel van het proces.

Een verzuimgesprek gaat op deze manier in zijn werking

Het doel van een verzuimgesprek is om de medewerker te ondersteunen. Ook wordt de oorzaak en verwachte duur van het verzuim besproken en afspraken gemaakt voor de re-integratie. Een verzuimgesprek ziet er vaak als volgt uit:

  • Voorbereiding: Zorg dat je als werkgever alle feiten en andere gegevens over het verzuim bij de hand hebt. Dit voorkomt onnodige discussies.
  • De opening van het gesprek: het is belangrijk dat het gesprek op een respectvolle en open manier gevoerd wordt. Dit doe je door het gesprek aan het begin rustig te voeren en niet gelijk met de deur in huis te vallen. De werkgever stelt de medewerker op zijn gemak door zijn situatie zoveel mogelijk te begrijpen.
  • Inventarisatie: Vraag jouw werknemer wat hij of zij zelf kan doen om in het vervolg verzuim te voorkomen. Het is handig om niet meteen zelf met oplossingen te komen. Vraag ook of jij iets voor hem of haar kunt doen om ziekteverzuim te voorkomen.
  • Naar werk terugkeren: het is van belang dat de re-integratiemogelijkheden duidelijk worden besproken. Vaak worden hierbij ook ondersteunende maatregelen voorgesteld. Denk hierbij aan geleidelijk opbouwen van werkuren of aanpassingen aan de werkplek. Hiermee laat de werkgever zijn betrokkenheid zien en dat hij bereid is om samen te werken om een succesvolle terugkeer naar het werk te bereiken.
  • Maak een afspraak: er worden tijdens het gesprek afspraken gemaakt over de voortgang van de re-integratie en het verzuim. Denk hierbij aan de frequentie van contactmomenten, evaluatiemomenten en eventuele vervolgstappen. Het maken van afspraken is erg belangrijk, want dit zorgt voor een efficiënt en fijn verlopend re-integratieproces.
  • Afsluiting: het is belangrijk om het gesprek goed af te sluiten met een overzicht van de afspraken. Het is mogelijk voor beide partijen om vragen te stellen. Het doel is om duidelijke afspraken te maken waar beide partijen zich aan houden.
Vorig bericht
Last van droge ogen? Deze huismiddeltjes kunnen helpen!
Volgend bericht
Grasgevoerd of graangevoerd vlees: wat is de gezonde keuze?

Ook interessant