Is knoflook gezond?

Ofschoon er weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, wordt algemeen aangenomen dat knoflook goed werkt tegen een grote variatie aan ziektes en lichamelijke kwalen. Wat wel is aangetoond, is dat knoflook goed is tegen hart- en vaatziektes.

Hoe gezond is knoflook

Knoflook is dus gezond. Atherosclerose is het Latijnse woord voor het vernauwen/vervetten van (slag)aders waardoor de kans op het ontstaan van een infarct groter wordt. Knoflook schijnt dit verschijnsel tegen te gaan waardoor de kans op hersen- en hartinfarcten kleiner is. Als extra voordeel heeft knoflook dat het bloedverdunnend werkt, hiermee wordt de kans op infarcten en trombose nog kleiner. Een dubbel gunstig effect dus.

Anti-oxidanten in knoflook
Knoflook zit vol met anti-oxidanten, dit zijn stoffen die vrije radicalen onschadelijk maken. Vrije radicalen hebben de neiging menselijke cellen in het lichaam te beschadigen waarbij ook het genetisch materiaal (DNA) wordt aangetast. Hierdoor wordt de kans op kanker groter. Anti-oxidanten gaan dit effect tegen.

Kalium in knoflook
Knoflook is wel rijk aan kalium, dit kan ongunstig zijn voor o.a. nierpatiënten die moeilijk hun kalium kwijtraken. Uit onderzoek is overigens gebleken dat voeding rijk aan kalium en magnesium, maar arm aan zout de bloeddruk in positieve zin kunnen beïnvloeden.

Lagere bloeddruk door knoflook
Hoe precies, is niet bekend, maar knoflook heeft een gunstig effect op de bloeddruk. Knoflook zorgt voor een lagere boven- en onderdruk. Onderzoeken die dit aantonen worden soms in twijfel getrokken omdat er vaak belangende partijen zijn die baat hebben bij de uitkomsten, denk aan de leveranciers van knoflookpillen. Desondanks wordt het effect in praktijk vaak waargenomen, al is het alleen al omdat knoflook een goede vervanger van zout is. Daarmee dus een smaakmaker als zout maar zonder de nadelige gevolgen op de bloeddruk.