Amoxicilline, augmentin

Amoxicilline hoort bij de breed-spectrum antibioticagroep en is werkzaam tegen zowel gram-positieve als gram-negatieve bacterieën. Amoxicilline wordt vaak in combinatie met clavulaanzuur voorgeschreven (de merknaam is Augmentin).

Antibiotica kan een wisselwerking geven met de anticonceptiepil en kan invloed hebben op de stollingswaarde van het lichaam. Amoxicilline mag niet worden genuttigd bij een allergie tegen penicilline. Let erop dat de volledige kuur wordt afgemaakt tenzij er een allergische reactie ontstaat (staak dan de kuur en neem contact op met de huisarts). Het afmaken van een antibioticakuur is belangrijk om bacterie-resistentie tegen te gaan.