Diabetes

Diabetes Mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een aandoening waarbij de bloedsuikergehalte in het bloed sterk verhoogd is. Het lichaam maakt in dit geval geen insuline meer aan, of reageert niet meer goed op insuline.

Diabetes Mellitus, wordt ook wel suikerziekte genoemd. Deze term schept echter verwarring waardoor mensen denken dat zij helemaal geen suiker mogen eten. De meest geschikte term is dan ook Diabetes. Diabetes wordt gedifferentieerd in twee types:

 • Diabetes Type 1
  Dit type komt veel bij jongere mensen voor en wordt ook wel eens jeugd-diabetes genoemd. Het afweersysteem ziet de insuline-producerende cellen aan voor indringers (lichaams vreemd materiaal) en valt het aan. Hierdoor gaan deze cellen kapot en wordt er geen insuline meer aangemaakt. Patienten met type 1 zijn heel hun leven afhankelijk van medicijnen en bijspuiten van insuline.
 • Diabetes Type 2
  Vroeger kwam dit type met name bij ouderen voor, gezien onze suikerconsumptie komt dit type ook steeds meer bij jongeren voor. Bij type 2 diabetes maakt het lichaam minder insuline aan of reageert het lichaam niet goed meer op de insuline (insuline resistentie). Overgewicht, overmatige suikerconsumptie, weinig beweging, erfelijke factoren en weinig beweging vergroten de kans op het krijgen van Diabetes Mellitus type 2.

Oorzaken Diabetes

Diabetes is niet besmettelijk, het is geen infectieziekte dus het is niet overdraagbaar aan anderen. Te veel suikers binnenkrijgen is niet een directe oorzaak van diabetes. Langdurig te veel eten en te veel suikers binnenkrijgen is echter wel een groot risicofactor. Op deze manier kan er overgewicht ontstaan en dit is nummer 1 oorzaak van diabetes.

Andere risicofactoren/oorzaken zijn:

 • Overgewicht
 • Weinig beweging
 • Erfelijke factoren
 • Langdurig stress
 • Leeftijd boven 45 jaar
 • Te hoog cholesterol
 • Medicatie
  Sommige medicijnen (zoals corticosteroiden) kunnen ervoor zorgen dat het bloedsuikergehalte in het bloed stijgt. Zodra er met deze medicatie wordt gestopt daalt de bloedsuikerwaarde weer naar de normale waarde.

Diabetes Mellitus 1 is met name een erfelijke ziekte, het wordt doorgegeven door ouders of er is sprake van een gendefect. Hierdoor valt het lichaam de eigen insuline-producerende cellen aan.

Symptomen Diabetes

Er zijn verschillende symptomen van diabetes. De meest bekende zijn:

 • Overmatig veel dorst en drinken
  Bij een te hoog bloedsuikergehalte reageert het lichaam door veel vocht af te drijven met daarin veel suiker. Hierdoor ontstaat er ook dorst.
 • Overmatige urineproductie
 • Gewichtsverlies
  Op het moment dat het bloedsuikergehalte te laag wordt zal het lichaam vetcellen afbreken voor het benodigde brandstof (glucose). Hierdoor neemt het lichaamsgewicht af.
 • Slapte en vermoeidheid
 • Gejaagd gevoel
  Bij een te hoog bloedsuikergehalte zal de patiënt zich gejaagd en eerder agressief voelen.

Symptomen en tevens complicaties van de lange termijn zijn

 • Slecht genezende wondjes
  Vooral de diabetische voet is een complicatie die voor kan komen. Door ontregelde bloedsuikergehaltes raken met name de kleine vaatjes in het lichaam beschadigd. Hierdoor is de doorbloeding op die plekken sterk verminderd. Hierdoor kan zelfs een klein wondje op een teen uitgroeien tot een grote en gevaarlijke wond.
 • Verminderd zicht
  Ook bloedvaatjes in de ogen en op het netvlies raken beschadigd door te hoge bloedsuikers. Hierdoor wordt het zicht op lange termijn belemmerd.
 • Zenuwschade
  De zenuwen zijn ook erg gevoelig voor ernstig schommelende bloedsuikers.

Diagnose Diabetes

Diabetes Mellitus kan worden vastgesteld door een zogenaamde bloedsuiker-dagcurve. Hierbij is het vereist dat gedurende de dag op verschillende tijdstippen de bloedsuikergehalte in het bloed wordt gemeten. Dit kan overigens gewoon thuis gebeuren met een handig apparaatje. De huisarts bekijkt de resultaten. Met name van belang is of het nuchtere bloedsuiker (dus voor het ontbijt) te hoog is.

Behandeling Diabetes

De behandeling van diabetes wordt steeds effectiever naarmate er meer bekend wordt over de ziekte. Op dit moment zijn onderstaande behandelingen van toepassing, de meest geschikte behandeling is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, levenswijze en dergelijke factoren.

 • Dieet
  Allereerst wordt er gekeken of een suikerarm dieet voldoende effect zal hebben om het bloedsuikergehalte te stabiliseren
 • Overgewicht aanpakken
  Middels een speciaal sportprogramma zal het overgewicht (indien hier sprake van is) worden aangepakt. Over het algemeen zal hierdoor het bloedsuikergehalte normaliseren
 • Medicatie
  Tabletten voor elke maaltijd kunnen ervoor zorgen dat het bloedsuikergehalte niet te hoog wordt. Een voorbeeld hiervan is metformine
 • Insuline spuiten
  Indien bovenstaande niet het gewenste effect blijkt te hebben, dan kan er worden gekozen om de patiënt zelf insuline te laten toedienen. Dit gebeurt via kleine prikjes in de buik of het been. De patiënt leert zelf hoeveel insuline-eenheden hij zal moeten spuiten aan de hand van de gemeten bloedsuikers.

Het grote nadeel voor diabetes-patiënten is dat zij heel hun leven lang zullen moeten oppassen met de hoeveelheid suikers die zij binnenkrijgen. Ook bepaalde sporten vereisen extra voorzichtigheid. Het is zeer belangrijk voor deze patiënten om bloedsuikerlevels zo gelijk mogelijk te houden om langetermijn schade te voorkomen. Structuur en een vast ritme is zeer belangrijk voor diabetes patiënten.