Angina Pectoris

Angina Pectoris is de Latijnse naam voor ‘Pijn op de borst’. Patiënten hebben hierbij last van pijn op de borst uitstralend naar linkerarm en kaken, welke verergerd bij inspanning.

Angina Pectoris is een karakteristieke pijn op de borst die wordt veroorzaakt door zuurstofgebrek van het hart. Het is meestal een drukkende en beklemmende pijn op de borst uitstralend naar kaken en armen. Over het algemeen ontstaan de klachten met name bij inspanning, overgang van warmte naar koude omgeving of stress. De pijn wordt veroorzaakt door verzuring van de hartspier ten gevolge van (tijdelijk) zuurstoftekort.

In het geval van pijn op de borst-klachten is er een (tijdelijk) tekort van zuurstof in de hartspier. Dit kan komen doordat de slagaderen die het hart van zuurstof voorzien (coronairarterieën) gedeeltelijk of geheel zijn afgesloten door artherosclerose. Artherosclerose is een lokale vernauwing van een bloedvat door bijvoorbeeld een te hoog cholesterol.

Stabiele Angina Pectoris klachten
Deze klachten komen min of meer altijd in dezelfde situatie voor en houden meestal enkele minuten aan. De klachten zijn stabiel en zakken af in rust of na gebruik van nitraten (vaatverwijdende medicijnen).

De New York Heart Association is een indeling van de ernst van Angina Pectoris:

 • Klasse 1: Geen klachten of sporadische klachten
 • Klasse 2: Klachten bij zware (meer dan normale) inspanning
 • Klasse 3: Klachten bij lichte inspanning
 • Klasse 4: Klachten in rust


Instabiele Angina Pectoris

Hiervan is sprake als de reeds bestaande klachten verergeren en niet meer goed te behandelen zijn met medicijnen. Daarnaast blijven de klachten ook in rust. Op het hartfilmpje zijn afwijkingen te zien en e.e.a. kan wijzen op een acuut hartinfarct.

Oorzaken Angina Pectoris

Onder normale omstandigheden is er een balans tussen het zuurstofaanbod en het zuurstofverbruik van het hart. Bij lichamelijke arbeid zal de zuurstofbehoefte groter zijn, normaal gesproken zal de doorbloeding van de coronairslagaderen (deze voorzien het hart van bloed) toenemen tot 4 á 5 keer de normale hoeveelheid. Door vernauwingen in de coronairslagaderen kan de toename van de doorbloeding verminderd zijn, hierdoor ontstaat er een zuurstoftekort in de hartspier.

Een andere oorzaak van Angina Pectoris kan zijn spasmes van de coronairslagaderen. Door bepaalde spasmes kan het vat dichtgedrukt worden en ontstaat er tevens een tekort aan zuurstofvoorziening van het hart.

Symptomen Angina Pectoris

De symptomen zijn in vrijwel alle gevallen hetzelfde. Hieronder staat een opsomming van mogelijke klachten en symptomen bij patiënten met Angina Pectoris:

 • Klemmend gevoel op de borst
 • Drukkend gevoel op de borst
 • Pijn uitstralend naar linkerarm/schouder
 • Pijn uitstralend naar kaken
 • Tintelingen in extremiteiten
 • Benauwdheid
 • Kortademigheid
 • Angst
 • Pijn zit niet aan de ademhaling vast

Indien de pijn weggaat na het gebruik van vaatverwijdende medicijnen of het nemen van voldoende rust dan is er sprake van stabiele AP-klachten.

Diagnose Angina Pectoris

Stress elektrocardiogram (fietstest)
Door middel van een fietstest kan er worden gekeken of het hart voldoende bloed (en dus zuurstof) krijgt die het op dat moment nodig heeft. Indien het hart onvoldoende aanbod van zuurstof krijgt ontstaan er onregelmatigheden en afwijkingen op het hartfilmpje (elektrocardiogram). Door het maken van een hartfilmpje tijdens inspanning kan dus goed worden bekeken of er een balans is tussen zuurstofbehoefte en zuurstofaanbod van het hart.

Hartkatherisatie
Via een grote slagader (liesslagader of handslagader) wordt een katheter ingebracht en opgevoerd tot aan het hart. Op deze plek wordt contrastvloeistof ingespoten en door middel van röntgenapparatuur kan worden gekeken of de gehele kransslagader evenveel contrastvloeistof in zich heeft op het moment dat het wordt ingespoten. Hierop is goed te zien of er vernauwingen zijn en op welke plek deze zitten.

Behandeling Angina Pectoris

 • Medicatie
 • Dotteren
 • Stentplaatsing
 • Coronaire Bypass Chirurgie