Mazelen

De mazelen is een kinderziekte veroorzaakt door het mazelenvirus. Er is een effectieve en goedkope inenting die standaard aan kinderen in Nederland wordt aangeboden.

De mazelen is een kinderziekte veroorzaakt door het mazelenvirus. Er is een effectieve en goedkope inenting die standaard aan kinderen in Nederland wordt aangeboden. Het mazelenvirus is ernstig besmettelijk en komt alleen bij mensen voor. De incubatietijd is vrij lang, circa 7 dagen tot twee weken. Een persoon kan al anderen besmetten nog voordat er verschijnselen zijn. Het mazelenvirus wordt aerogeen verspreid, dit wil zeggen via deeltjes in de lucht (bv. bij praten, hoesten en niezen).

Per 1000 patiënten sterft 1 á 2 personen aan de virusinfectie. De meeste kinderen worden ingeent tegen de mazelen wanneer ze respectievelijk 14 maanden en negen jaar oud zijn. Er zijn echter regio’s in Nederland waar een kind niet standaard een inenting krijgen i.v.m. de religieuze overtuiging die ouders hebben. Zij weigeren principieel het inenten van kinderen. Mede hierom heeft er in de periode van mei 2013 tot maart 2014 een mazelen-epidemie geheerst.

Oorzaken Mazelen

De mazelen wordt veroorzaakt door het zeer besmettelijk mazelen-virus. Het behoort tot de genus morbilli-familie. Er is reeds een goedkope en effectieve inenting die reeds aan alle kinderen in Nederland wordt aangeboden door de GGD. Doordat het virus zo besmettelijk is, heerst er al snel een epidemie. Daarnaast is het virus al besmettelijk voordat de besmette persoon verschijnselen laat zien. Vandaar dat de nadruk wordt gelegd op een inentingsgraad van 100%. Hoewel het mazelenvirus vaak complicatieloos verloopt en vanzelf geneest, sterft 1-2 op de 1000 patiënten.

Symptomen Mazelen

De mazelen-ziekte begint met de verschijnselen van een ‘normale’ griep; loopneus, hoesten, koorts en ontstoken ogen. Erna komen er vlekjes op de huid die typerend zijn voor de mazelen, met name de rode vlekjes met witte stip in het midden op de wangen zijn hierbij berucht. Vervolgens zal de koorts verder stijgen en ontstaan er andere typerende vlekjes op de huid. De grote en kleine vlekjes zullen uiteindelijk overgaan in egale roodheid.

Bij sommige kinderen met mazelen ontstaan complicaties, vaak als zij onder de 5 jaar zijn en niet ingeent. Hierbij komen longontstekingen, oorontstekingen en andere ontstekingen voor.

Indien het kind niet is ingeent en er rijzen twijfels over het mogelijk aanwezig zijn van de mazelen, dan dient de huisarts te worden ingeschakeld. Hoewel de mazelen vaak vanzelf en complicatieloos voorbij gaan, is de ziekte ernstig besmettelijk!

Diagnose Mazelen

De diagnose van mazelen wordt gesteld met ‘simpele’ diagnostiek, met gebruik van speeksel, urine, keelwat en/of vingerprikbloed. Laboratoriumonderzoek wordt niet verricht als de patiënt de verschijnselen van de mazelen heeft én recentelijk in aanraking is geweest met een mazelenpatiënt. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat het de mazelen betreft.

Behandeling Mazelen

Specifieke behandeling van mazelen is niet mogelijk. Het behandelen van de symptomen is wel mogelijk en bestaat uit bestrijding van koorts en dehydratie. De ziekte verdwijnt over het algemeen na een aantal dagen met o.a. koorts en andere griepverschijnselen, vanzelf. Voorts ligt de nadruk in Nederland op het zo hoog mogelijk houden van de vaccinatiegraad tegen de mazelen. Dit wil zeggen dat door middel van actieve voorlichtingscampagnes ouders worden aangezet om hun kind te laten inenten tegen o.a. de mazelen. Op dit moment is zo’n inenting niet verplicht en zijn er groepen religieuzen die uit geloofsovertuiging geen inenting wensen bij hun kind.