Reuma

Reuma is een verzamelnaam van meerdere aandoeningen. Reuma is chronisch en geeft met name klachten aan gewrichten en pezen.

Reuma is één van de meest voorkomende aandoeningen in ons land. Reuma is niet een op zichzelf staande ziekte, maar een verzamelnaam van meerdere aandoeningen. Deze aandoeningen hebben voornamelijk te maken met de gewrichten, maar ook reumatische aandoeningen aan pezen en spieren komen voor. In Nederland zijn er ruim 1,5 miljoen mensen die in meer of mindere mate te maken hebben met deze ziekte.

Reuma is een chronische aandoening. Dit wil zeggen dat deze ziekte niet over zal gaan. Wel zijn vele vormen te behandelen waardoor patiënten beter om kunnen gaan met de diverse klachten die bij deze aandoening horen. Voor mensen met klachten behorende bij reuma kunnen de consequenties vaak zeer groot zijn. Ze brengen regematig een bezoek aan de reumatoog en soms ook de pedicure. Een combinatie van stijfheid en pijnklachten kan ervoor zorgen dat ze niet goed meer kunnen functioneren in de maatschappij. Aanpassingen op de werkvloer en in huis zijn dan vaak ook vereist. Helaas verliezen vele mensen door deze ingrijpende aandoening vaak hun baan en inkomen.

Oorzaken Reuma

De wetenschap is nog continue in beweging over de verschillende aandoeningen behorende bij reuma. Een exacte oorzaak voor de gewrichtsproblemen is dan ook nog niet gevonden. Het vermoeden bestaat dat het immuunsysteem een rol speelt. Van de ruim 200 verschillende aandoeningen die onder de naam reuma vallen kunnen we 3 verschillende groepen onderscheiden.

Ontstekingsreuma
De waarschijnlijke oorzaak bij ontstekingsreuma ligt in het immuunsysteem. Het immuunsysteem beschermt ons lichaam tegen schadelijke indringers. Soms is het immuunsysteem in de war en valt het eigen lichaamsdelen, die onterecht worden aangezien voor een indringer, aan. Hierdoor ontstaan er ontstekingen in de gewrichten. Pijn en stijfheid zijn de voornaamste klachten. Reuma is dan ook een auto-immuunziekte, omdat het immuunsysteem zich onterecht tegen het eigen lichaam keert.

Artrose
Bij artrose wordt het kraakbeen in de gewrichten in het lichaam aangetast. Ouderen hebben met name last van artrose. Deze slijtage van de gewrichten zorgt voor veel pijn.

Weke-delen reuma
Hierbij is een ontsteking niet de hoofdoorzaak. De oorzaak bij weke-delen reuma is vaak overbelasting. De pijnklachten gaan gepaard met ernstige vermoeidheid. Fibromyalgie (spierreuma) is de bekende reumatische aandoening in deze groep.

Symptomen Reuma

Alhoewel er verschillende soorten aandoeningen onder de verzamelnaam vallen zijn de symptomen van reuma die bij iedere patiënt voorkomen vooral pijn en stijfheid. Gewrichten in de knie, heup, elleboog, schouder zijn voornamelijk onderhevig aan heftige pijnklachten. Deze pijn gaat vaak samen met stijfheid waardoor de patiënt soms moeilijk kan bewegen.

De gewrichten bij ontstekingsreuma en artrose kunnen dan ook flink verdikt zijn. Bij weke-delen reuma zit de pijn niet zozeer in de gewrichten, maar juist in de spieren. Ook dit kan stijfheid met zich mee brengen.

De pijnklachten zijn niet altijd even heftig aanwezig. Veel patiënten met een reumatische aandoening leven met de dag. Sommige dagen gaat het vrij goed, hierdoor kan de patiënt meer ondernemen dan op andere dagen. Op slechte dagen kunnen de symptomen van reuma weer in alle heftigheid opzetten waardoor ’s morgens opstaan al een grote opgave kan zijn.

Diagnose Reuma

Als u de symptomen van reuma ervaart zal u eerst een afspraak bij de huisarts maken. Deze zal u ondervragen over de aard van de klachten. Als de huisarts een vermoeden heeft dat een reumatische aandoening de oorzaak kan zijn van uw klachten dan zal er aanvullend onderzoek nodig zijn. Hiervoor wordt u doorverwezen naar een reumatoloog. Een reumatoloog is een specialist in het ziekenhuis op het gebied van reumatische aandoeningen.

De reumatoloog kan verschillende onderzoeken uitvoeren om tot een eventuele diagnose voor reuma te komen. Bloedonderzoek zal bij de meeste artsen als eerste uitgevoerd worden. Via het bloed kan de arts zien hoe het zit met de ontstekings- en reumafactoren. Het lichaam maakt antistoffen aan waardoor ook deze in het bloed gezien kunnen worden. Onderzoek van het weefsel, urine, alsmede röntgenfoto’s en diverse scans kunnen nog meer zicht geven op de gewrichten. Na deze onderzoeken kan een reumatoloog de diagnose reuma geven.

Behandeling Reuma

De diverse reumatische aandoeningen zijn chronisch. Ze zijn niet te genezen. Toch zijn er zeker behandelingen voor reuma die het leven wat gemakkelijker kunnen maken voor de patiënten. De reumatoloog is vaak het eerste aanspreekpunt nadat de diagnose reuma gesteld is. Deze specialist kan u voorlichten over het gebruik van ontstekingsremmende medicijnen. Reumaremmers zijn medicijnen die de ontstekingen in de gewrichten kunnen afremmen. Hierdoor heeft u minder slijtage. Pijnstillers helpen om de pijn te onderdrukken.

Naast medicijnen kunt u ook te maken krijgen met een fysiotherapeut. Een fysiotherapeut zal de stijfheid aanpakken en ervoor zorgen dat de gewrichten soepel blijven. Daarnaast kunt u te maken krijgen met een ergotherapeut, die u leert omgaan met uw klachten, en een speciale reumaverpleegkundige.

Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in reumatische klachten. In uitzonderlijke gevallen kan een operatie aan de gewrichten mogelijk zijn. Voor reuma zijn diverse behandelingen mogelijk om het leven van de patiënten te verbeteren. Genezing is helaas in 2013 nog niet mogelijk.