Vrouwenhart

Het hart van een vrouw werkt echt anders dan een mannenhart. Dit met grote gevolgen voor hart- en vaatziekten. Hartklachten worden vaak in verband gebracht met (oude) mannen. Maar niets is minder waar. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één wereldwijd bij vrouwen. Niet om bang te maken, maar om een probleem aan te geven.

Een hartinfarct zowel een mannen- als een vrouwending

Vroeger werd een hartinfarct als een mannenziekte gezien. Dit kwam doordat mannen veel meer risico liepen. Het waren de mannen die rookten, stressvolle banen hadden en vaak gebruik maakten van de auto. Hierdoor werden ze steeds minder actief. Dit zijn de belangrijkste risicofactoren. Maar in de jaren 90 heeft de vrouw de man hierin ingehaald. In deze periode overleden steeds minder mannen aan een hartinfarct. Terwijl vrouwen juist steeds vaker overleden aan een hartinfarct. Pas vanaf dat moment zijn er onderzoeken gestart op vrouwenharten. Daarvoor werden alle onderzoeken op mannenharten uitgevoerd.

Vrouwen hebben andere symptomen bij hartklachten

De anatomie van het hart is bij mannen en vrouwen hetzelfde. Alleen de hartklachten zijn anders. De bekende drukkende pijn op de borst is vooral bij mannen aanwezig. Het belangrijkste symptoom bij vrouwen is vermoeidheid. Daarnaast is de bekende pijn op de borst lang niet altijd aanwezig bij vrouwen. Zij hebben vaker pijn op de rug, tussen de schouderbladen. Het ademhalen wordt moeilijker en echt doorzuchten is vaak niet mogelijk. Dit zijn vaak klachten die – helaas ten onrechte – nog aan menstruatieproblemen of de overgang worden toegeschreven.

Hart- en vaatziekten treden vaak ook later op bij vrouwen. Dit komt doordat de vrouw tot de overgang beschermd wordt. Het hormoon oestrogeen beschermt namelijk tegen hart- en vaatziekten. Na de overgang is het oestrogeenniveau ineens veel lager wat problemen kan geven. Maar klachten worden dan nog vaak aan de overgang gekoppeld.

Aderverkalking is anders bij vrouwen dan bij mannen

Ook aderverkalking is anders bij vrouwen en mannen. Aderverkalking van de kransslagaders zorgt uiteindelijk voor een hartinfarct. Doordat de aders rondom het hart dichtslibben, krijgt het hart niet voldoende bloed. Vrouwen hebben kleinere en fijnere kransslagaders. Bovendien is de binnenzijde van de kransslagaders bij vrouwen gevoeliger voor hormonen en stress. Hierdoor treedt eerder aderverkalking op.

Uit onderzoek is ook gebleken dat bij vrouwen vooral de kleine aders problemen geven. Terwijl bij mannen juist de grotere kransslagaders problemen geven.

De juiste diagnose is lastiger te stellen bij vrouwen

Doordat het vaak om de kleine aders gaat, is aderverkalking niet altijd zichtbaar op een ECG (ElectroCardioGram). Een ECG is een hartonderzoek waarbij de aders worden bekeken. Wanneer vrouwen met een ambulance worden opgehaald omdat ze een hartinfarct vermoeden, krijgen ze meteen medicijnen om de bloedvaten te verwijden. Hierdoor is er op het ECG nadien niets te zien van een adervernauwing.

Risicofactoren voor hartproblemen bij vrouwen

Vrouwen hebben ook deels andere risicofactoren voor het ontwikkelen van hartklachten:

 • Een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap. Dit geeft een twee tot vijfmaal grotere kans op het krijgen van hart- en vaatziekten op oudere leeftijd.
 • Suikerziekte tijdens de zwangerschap.
 • Zwangerschapsvergiftiging.
 • Vervroegde overgang.
 • 15% van de vrouwen loopt hartschade op door de behandeling hiervan. Dit geeft pas 10-15 jaar later klachten.
 • Migraine in de jeugd.
 • Schildklierproblemen.
 • Reumatische aandoeningen, zoals fibromyalgie.
 • Roken.
 • Stress.
 • Hoge bloeddruk.
 • Inactiviteit.

Behandeling van het vrouwenhart

De behandeling van een vrouwenhart is nu anders dan bij mannen. De medicijnen die bij mannen goed werken, werken minder goed bij vrouwen. Of ze geven juist meer klachten. Ook zijn die doseringen vaak te hoog.

De beste behandeling blijft nog steeds verandering van leefstijl. Meer bewegen, gezonder eten en minder stress.

Als het nodig is, is dotteren net als bij mannen een goede behandeling. Hierbij worden de adervernauwingen opgerekt. Hierdoor kan er weer voldoende bloed naar het hart stromen.