COPD

COPD staat voor Chronische Obstructieve Longziekten. Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Deze vielen vroeger onder CARA.

COPD is een verzamelnaam voor enkele longziekten (vroeger CARA) en staat voor; Chronische Obstructieve Pulmonaal ziektes (Deseases). De chronische ziekte bestaat uit twee types; bronchitis en emfyseem. De ziekte zorgt voor een continue benauwde patiënt door de blijvende vernauwing in de longblaasjes.

Bij Chronische Bronchitis is er sprake van ontstekingsprocessen in de kleine luchtwegen (de longblaasjes/bronchieën). Er wordt overmatig slijm aangemaakt en er ontstaat chronische (gedeeltelijke) afsluiting van de luchtwegen.

Bij Longemfyseem zijn de longblaasjes beschadigd en te ver uitgerekt. De longblaasjes gaan uiteindelijk stuk voor stuk kapot en vormen samen grote blazen in de longen. Deze blazen doen niet mee aan de normale gasuitwisseling in de long, zodoende ontstaat er dus minder longvolume.

Oorzaken COPD

Ongeveer 80% van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken van tabak. Uiteindelijk krijgt tussen de 1%0 en 20% van de rokers op latere leeftijd COPD. In de meeste gevallen zijn COPD-patiënten 40 jaar of ouder. Hoe COPD tot stand komt is niet geheel bekend, maar het is wel duidelijk dat dagelijks contact met schadelijke stoffen als tabak een negatief effect heeft op gezond longweefsel. De vuistregel is dan ook, hoe meer en vaker er gerookt wordt, des te groter de kans op COPD.

Bij ongeveer 15% van de gevallen is de oorzaak een dagelijks contact met kleine stofdeeltjes tijdens bijvoorbeeld het werk. Ook zijn er patiënten met een enzym-gebrek waardoor COPD kan ontstaan.

Symptomen COPD

De symptomen van COPD verschillen per patiënt en de ernst van de symptomen varieren van dag tot dag.  Er zijn een aantal symptomen bekend die vrijwel bij iedere patiënt aanwezig zijn en waar zij ernstig hinder van ondervinden.

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid
  • Minder conditie
  • Minder eetlust
  • Minder levenslust
  • Hoesten
  • Meer slijmvorming
  • Futloosheid

Diagnose COPD

De diagnose van COPD wordt voornamelijk gesteld op basis van de anamnese (vragenlijst) en de omgevingsfactoren van de patiënt. Hierbij wordt vooral meegewogen of een patiënt rookt of niet. Er kan daarnaast een longfoto (rontgenfoto), longfunctie en eventueel een CT-scan gemaakt worden ter aanvulling.

Behandeling COPD

De behandeling van COPD is er niet opgericht om de ziekte te verhelpen, er is namelijk geen medicijn of therapie dat COPD doet verdwijnen.
Wel wordt er opgehamerd om de klachten zoveel mogelijk te verlichten/verminderen en om de patiënt in ieder geval te laten stoppen met roken, om verergering van klachten te voorkomen.

Enkele medicijnen die gegeven kunnen worden:

1. Slijmoplossers
Middels inhalers kunnen slijmoplossers geinhaleerd worden en in de luchtwegen terecht komen. Op deze plek kunnen zij het lokale slijm dunner en wateriger maken zodat het gemakkelijker opgehoest kan worden. Dit biedt meer ‘lucht’ voor de patiënt en verkleint de kans op infecties.

2. Luchtwegverwijders
Ook luchtwegverwijders kunnen via een inhaler in het lichaam komen. Zij zorgen ervoor dat longblaasjes meer verwijden zodat er meer gasuitwisseling mogelijk is.

3. Antibiotica
In het geval van een (ernstige) infectie in de luchtwegen of longen wordt er vaak gekozen voor een antibioticum.

4. Corticosterioden
Dit zijn medicijnen die het lichaam ondersteunen bij de afweer tegen ziektekiemen.

Overig

Verder komt de patiënt in een traject waarbij het wordt geholpen om de levensstijl te verbeteren. Meer beweging, betere conditie, stoppen met roken zijn zaken waar de patiënt mee geconfronteerd maar ook mee geholpen zal worden.