Lage bloeddruk

Een lage bloeddruk geeft meestal geen klachten. Het komt ook veel minder vaak voor dan een hoge bloeddruk.

Een lage bloeddruk 

Bij een lage bloeddruk is de kracht verminderd waarmee het bloed tegen de wand van de bloedvaten drukt. Bloeddruk wordt uitgedrukt in een getal. Er wordt bij mannen gesproken over een lage bloeddruk wanneer de waardes 110-70 zijn of lager. Bij vrouwen wordt gesproken over een lage bloeddruk bij 100-60 of lager.

De twee getallen van bloeddrukwaardes geven de zogenoemde bovendruk en onderdruk aan. De bovendruk is het hoogste getal en geeft de kracht aan waarmee het bloed tegen de bloedvaten wordt gedrukt. Dit gebeurt wanneer het hart samentrekt. Wanneer het hart weer ontspant, is de druk het laagst, dit is de onderdruk.

Een normale bloeddruk is 120-80. Dus 120 bovendruk en 80 onderdruk. Bij een hoge bloeddruk  zijn de waardes 140-90 of hoger.

gezonde bloeddruk 120-80
hoge bloeddruk 140-90 en hoger
lage bloeddruk 100-60 (vrouwen) 110-70 (mannen) en lager

De bloeddruk wisselt voortdurend door de dag heen. En is van vele factoren afhankelijk zoals: inspanning, stress, temperatuur en voeding.

Symptomen van een lage bloeddruk

Meestal geeft een lage bloeddruk geen klachten. Een lage bloeddruk geeft ook geen risico op hart- en vaatziekten, zoals een hoge bloeddruk wel geeft.

Klachten die kunnen ontstaan zijn:

 • Duizeligheid.
 • Licht in het hoofd.
 • Sterretjes zien.
 • Flauwvallen.

Bij een lage bloeddruk is vooral flauwvallen een vervelend probleem. Het flauwvallen treedt voornamelijk op bij snel opstaan, of van bukken overeind komen.

Oorzaak van een lage bloeddruk

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor een lage bloeddruk:

 • De kracht van het hart is verminderd. Dit komt meestal door een hartaandoening.
 • Bloeding of uitdroging, hierdoor is er minder volume van het bloed en is de druk lager.
 • Heftige menstruatie.
 • Infecties.
 • Zwangerschap.
 • Medicijngebruik.
 • Doordat de bloedvaten verder open gaan staan, kan dit zorgen voor een lagere bloeddruk.

Vaak is er geen oorzaak bekend. Mensen kunnen ook van nature een lage bloeddruk hebben. Vaak hebben vrouwen een lagere bloeddruk dan mannen. En sporters hebben vaak een lagere bloeddruk dan niet-sporters.

Behandeling bij een lage bloeddruk

Een behandeling bij een lage bloeddruk is meestal niet nodig. De klachten kunnen vervelend zijn, maar vaak is er geen behandeling voor. Wanneer een lage bloeddruk wordt veroorzaakt door medicijnen of een hartaandoening, kan deze oorzaak wel aangepakt worden.

Adviezen bij een lage bloeddruk

 • Rustig opstaan, vooral ‘s ochtends uit bed.
 • Niet ineens omhoog komen.
 • Veel drinken om uitdroging tegen te gaan.
 • Zorg voor extra zoutinname tijdens warmte of inspanning. Zout verhoogt de bloeddruk.
 • Eet niet standaard extra zout of drop, dit is een fabel. Het extra zout of drop is niet goed voor de nieren en bijnieren.