Epilepsie

Epilepsie is een neurologische aandoening waarbij er een tijdelijke ‘kortsluiting’ plaatsvindt binnen de hersenen. Dit resulteert in een aanval en kan uiterlijke verschijnselen tot uiting brengen.

Epilepsie is een neurologische aandoening (dus een aandoening binnen de hersenen) waarbij aanvalsgewijs een tijdelijke verstoring van de hersenactiviteit plaatsvindt. De aanvallen, de duur en de ernst van de aanvallen verschillen per patiënt en per situatie.

De hersenen bestaan uit miljarden zenuwcellen die onderling communiceren middels elektrische activiteit en chemische stoffen (transmitters). In sommige gevallen ontstaat er een vorm van kortsluiting binnen de hersenen en ontladen veel hersencellen op hetzelfde moment. Dit uit zich dan in een epileptisch insult met soms zichtbare uiterlijke verschijnselen.

Oorzaken Epilepsie

Epilepsie is een aandoening dat op elke leeftijd kan ontstaan. In veel gevallen ontstaat epilepsie nog voor het 20 jarige leeftijd en betreft het een aangeboren dan wel erfelijke aanleg. Andere oorzaken kunnen zijn ernstig hersen-/hoofdtrauma of een CVA. Ook een hersenontsteking of prikkeling door een hersentumor kunnen aanleiding zijn tot een epileptisch insult.

Niet zelden wordt er geen oorzaak gevonden van de epileptische insulten.

Symptomen Epilepsie

De verschijnselen en symptomen van een epileptische aanval (ook wel een epileptisch insult genoemd) verschillen per situatie en per persoon. Het is met name afhankelijk van de plek waar de elektrische ontlading (kortsluiting) plaatsvindt binnen de hersenen. Een persoon kan spiertrekkingen hebben, schuimbekken, vallen, schokken, vreemde bewegingen maken, gespannen en anders zijn, vreemde dingen waarnemen en afwezig zijn.

Een dergelijke aanval hoeft overigens niet altijd te duiden op de aanwezigheid van epilepsie. Er zijn bepaalde ziektebeelden/situaties bekend die tevens een aanval kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld een snel veranderend hartritme, sterk schommelende bloedsuikers of plotselinge temperatuurdaling/-stijging.

Diagnose Epilepsie

De diagnose van epilepsie is te stellen op basis van een uitgebreide anamnese waarbij de getuigenissen van familie en naasten erg van pas kunnen komen. Doordat familie nauwkeurig kunnen navertellen wat ze hebben gezien kan de huisarts en eventueel in een later stadium de specialist een sterk vermoeden krijgen dat het gaat om een epileptisch insult. Het kan voor een snelle diagnose schelen als er een video gemaakt wordt (met bijvoorbeeld een smartphone) van een eventueel epileptisch insult door familie/naasten.

Eenmaal in het ziekenhuis kan er door middel van een EEG de elektrische activiteit van de hersenen worden gemeten, ook tijdens een insult. Een MRI-/CT-scan kan epilepsie niet vaststellen maar kan soms zinvol zijn om de oorzaak achter de epilepsie te vinden.

Behandeling Epilepsie

Allereerst wordt er getracht om de epileptisch insulten te voorkomen met medicijnen, de zogenaamde anti-epileptica (bijvoorbeeld Rivotril, Diazepam rectiole, Depakine). Ook met dergelijke medicijnen kan een epileptisch insult worden gestopt. Verder zal er worden gekeken naar de oorzaak van de epilepsie. In het geval van bijvoorbeeld een hersentumor kan deze verwijderd worden. Indien de directe oorzaak niet wordt gevonden kunnen triggerende factoren worden vermeden (bijvoorbeeld stress, flikkerende beelden en lichtflitsen).