Hepatitis

Hepatitis is letterlijk vertaald een ontsteking aan de lever. In veel gevallen gaat het om een virale infectie. De aandoening (al dan niet tijdelijk) gaat gepaard met griepverschijnselen, pijn, vermoeidheid en buikklachten.

De aandoening hepatitis heeft te maken met een ontsteking van de lever. In feite is het een verzamelnaam voor verschillende ontstekingsverschijnselen. We kunnen dan ook verschillende soorten van hepatitis aanduiden. Hiervoor worden letters gebruikt. Hepatitis A, B, C etc. De naam komt overigens uit het Grieks. “Hepar” betekent lever, terwijl “itis” vertaald kan worden naar ontsteking. De grote boosdoener van deze aandoening is meestal een virus. Slechts in enkele gevallen is een virus niet de oorzaak. We kunnen dan ook een onderscheid maken tussen virale hepatitis en niet-virale hepatitis.

Deze ziekte komt vrij veel voor in ons land. Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 20 mensen gedurende hun leven te maken krijgen met een vorm van hepatitis. Vaak duurt het even voordat de eerste symptomen zich openbaar zullen maken. Griepverschijnselen kunnen eerst opspelen, waarbij vooral braken veel voor zal komen. Afhankelijk van het type leverontsteking kunnen koorts, vermoeidheid en buikklachten opspelen. Bij hepatitis C kan het soms een hele tijd duren voordat de eerste symptomen zich kenbaar maken. Veel mensen zijn dan ook drager van het hepatitis virus zonder dat ze het zelf door hebben.

Oorzaken Hepatitis

Om de oorzaak van hepatitis te kunnen beschrijven verdelen we beide types, virale en niet-virale hepatitis, even voor het gemak. De meest voorkomende vormen van virale hepatitis zijn A, B en C.

  • Hepatitis A
    Deze vorm zal zelf genezen. De oorzaak van besmetting met dit virus ligt in het eten en drinken van besmet voedsel en drinkwater.
  • Hepatitis B
    Dit virus kan vanzelf over gaan, maar kan ook chronisch worden. Vaak gaat dit gepaard met een ernstige leverontsteking. Het virus wordt overgedragen via onveilige seks en via bloed-bloedcontact.
  • Hepatitis C
    Een ernstige, vaak chronische leverontsteking. Besmetting met dit virus komt door bloed-bloedcontact. Vervolgens kijken we naar de oorzaken van niet virale-hepatitis. Hier bestaan ook verschillende soorten leverontstekingen. Veelvuldig alcoholmisbruik kan leiden tot een alcoholische hepatitis. Varianten als auto-immuun hepatitis (lichaam maakt antistoffen tegen de eigen cellen aan), leververvetting, ook bekend als Niet Alcoholische Steatose Hepatitis, en het gebruik van sommige medicijnen kunnen ook leiden tot een vorm van hepatitis.

Symptomen Hepatitis

Per variant van hepatitis kunnen er verschillende symptomen optreden.

Hepatitis A
Deze variant komt vooral voor bij kinderen, alhoewel ook volwassenen besmet kunnen worden. De symptomen bij deze variant vallen mee, alhoewel ze wel als zeer vervelend kunnen worden ervaren. Denk hierbij aan pijn in de buik, braken, koorts en vermoeidheid. Bij volwassenen met hepatitis A kan geelzucht optreden. De symptomen van hepatitis A kunnen enkele weken tot maanden aanhouden, maar zal altijd weer overgaan.

Hepatitis B
Deze leverontsteking kan een half jaar aanhouden, maar kan ook chronisch worden. Met name bij kleine kinderen en baby’s, die nog geen goed afweersysteem hebben, kunnen de klachten vaak chronisch worden. Pijn in spieren en gewrichten, braken, buikpijn, verminderde eetlust en flinke vermoeidheid zijn de symptomen van hepatitis B.

Hepatitis C
Iemand kan al tientallen jaren besmet zijn met dit virus voordat de eerste symptomen optreden. Vaak wordt dan ook, onterecht, aan een griepje gedacht. Vermoeidheid, gewrichtsklachten, buikpijn, braken en griepverschijnselen zijn de symptomen van hepatitis C. Meestal is deze variant blijvend en zal dus niet over gaan.

Diagnose Hepatitis

Bij dergelijke symptomen zal u hoogstwaarschijnlijk de huisarts bezoeken. Bij het vermoeden dat er meer aan de hand is zal de huisarts een bloedonderzoek laten uitvoeren. Vrijwel alle varianten van hepatitis zijn aan de hand van een bloedonderzoek te herkennen. Hiermee bent u er echter nog niet. Voor een verdere diagnose voor hepatitis is vaak aanvullend onderzoek nodig. Hierbij wordt gekeken in hoeverre het virus zich heeft kunnen verspreiden en wat de gevolgen voor het functioneren van de lever kunnen zijn.

Een CT-scan kan vervolgens duidelijkheid geven over eventuele afwijkingen aan de lever. Een arts kan echter ook kiezen voor een MRI-scan om deze afwijkingen op te sporen. Soms wordt er ook een leverpunctie, waarbij een stukje weefsel wordt weggehaald om onderzocht te worden, en een echografie uitgevoerd, om de gezondheid van de lever in kaart te brengen en de juiste diagnose voor hepatitis te kunnen stellen.

Behandeling Hepatitis

Voor de behandeling van hepatitis is er goed nieuws en slecht nieuws te melden. Sommige vormen van hepatitis, zoals hepatitis A, genezen vanzelf. Hepatitis B kan ook vanzelf weer genezen, maar kan in sommige gevallen ook chronisch worden. Hepatitis C daarentegen is meestal chronisch. Voor sommige vormen van hepatitis zijn medicijnen beschikbaar. Deze zullen echter niet altijd het gewenste resultaat bieden. Sommige mensen, afhankelijk van het type van de leveraandoening, zullen genezen, terwijl anderen juist chronisch aan deze aandoening gaan lijden.

De behandeling bij chronische patiënten ligt dan ook niet zozeer in het genezen, maar meer in het voorkomen van de klachten. Een gezond eet- en leefpatroon, voldoende rust en stoppen met alcohol en andere genotsmiddelen kan al een hoop klachten voorkomen. Let op dat hepatitis vaak zeer besmettelijk is. Mensen in de omgeving moeten daarom altijd direct op de hoogte gebracht worden. Hierdoor kunnen zij tijdig ingeënt worden om besmetting met het virus te voorkomen.