Tekort aan zorgverleners blijft aanhouden

Onderzoek, Politiek

Afgelopen jaar zijn naar schatting 130.000 nieuwe vacatures ontstaan in de gezondheidszorg. Voor het huidige jaar is de verwachting dat dit aantal stijgt naar 140.000. Dit meldt uitkeringsinstantie UWV.

De grote aantallen moeilijk vervulbare vacatures in de zorg nemen ook dit jaar weer toe. Maar liefst 94% van de ziekenhuizen en 84% van de GGZ instellingen ervaart problemen met het werven van arbeidskrachten. Ook blijkt dat werkgevers in de verpleging, verzorging, thuiszorg en de gehandicaptenzorg met grote tekorten kampen.

Bij gezondheidscentra is de stijging van het aantal vacatures dat moeilijk gevuld wordt het meest toegenomen. Een kwart van deze werkgevers – waaronder huisartsen – had hier afgelopen jaar problemen door. De stijging is sinds 2016 toegenomen van 9% naar 24%.

Zorgverleners zijn over de gehele linie erg gewild. Vooral verslavingsartsen, psychiaters, artsen op de spoedeisende hulp, specialisten ouderengeneeskunde en klinisch geriaters zijn erg gewild. Er is ook een flink tekort aan verzorgenden individuele gezondheidszorg, gespecialiseerde intensive care verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen.

Volgens het UWV leiden de tekorten met name tot angst voor toenemende werkdruk. Volgens 70% van de werkgevers zal de werkdruk nog meer toenemen. Dit zal vervolgens tot nieuwe problemen leiden zoals langere wachtlijsten en problemen om werknemers vast te houden. Om dit deels te voorkomen worden verschillende creatieve wervingsstrategieën uitgeprobeerd. Een hogere beloning, inzet van social media, herscholing, bijscholing en initiatieven om de bestaande werkdruk te verminderen zouden de problemen zo veel mogelijk moeten beperken.

Vorig bericht
Erfenis Els Borst ingezet om kankermedicijn weer op de markt te brengen
Volgend bericht
Nationale week zonder vlees

Ook interessant