Betere overlevingskansen ernstige huidkanker

Nederlandse patiënten met een ernstige vorm van huidkanker overleven steeds vaker dankzij nieuwe medicijnen. Dit blijkt uit de recente cijfers die op een Amsterdams congres werden gepresenteerd. Een nieuwe patiënt met ernstige huidkanker heeft momenteel 40 procent overlevingskans.

Als we kijken naar de cijfers van tien jaar terug, dan leidde de diagnose van een uitgezaaid melanoom bijna altijd tot overlijden binnen een jaar. In 2015 was de kans om nog drie jaar te leven 36 procent.

Dankzij een speciaal registratiesysteem hebben oncologen in Nederland een veel beter beeld gekregen van het aantal patiënten dat huidkanker overleeft. Statistieken over het resultaat van behandelingen met immuuntherapie bij melanoompatiënten worden hierbij gedetailleerd bijgehouden. Dit schijnt uniek te zijn in de wereld.

Vermoedelijk ligt de huidige overlevingskans al weer hoger dan 40 procent. Echter is het effect van de huidige (nieuwere) behandelingen pas over 3 jaar echt duidelijk. De cijfers worden altijd pas duidelijk als men zeker weet welke patiënten overleven en welke niet. De meeste huidkankerpatiënten die de eerste drie jaar overleven, overwinnen de ziekte uiteindelijk helemaal. De cijfers worden in kaart gebracht door het DICA (Dutch Institute of Clinical Auditing).

Cijfers betrouwbaarder dan die van farmaceutische bedrijven

De cijfers en resultaten van DICA zijn betrouwbaarder dan onderzoeken van farmaceutische bedrijven. De Nederlandse registratie neemt namelijk ook de allerziekste en gecompliceerde patiënten mee in de cijfers. Farmaceutische bedrijven gebruiken vaak rooskleurigere cijfers door zich in onderzoeken vooral te richten op patiënten die ze zelf uitkiezen.

Vorig bericht
Energielabel met aantal calorieën op sterke drank
Volgend bericht
Föhnen tegen jeuk eikenprocessierups

Ook interessant