Hartritmestoornissen

Hartritmestoornissen

Indien het hart onregelmatig, onbedoeld versneld of vertraagd klopt, dan is er mogelijk sprake van een hartritmestoornis. Er zijn verschillende soorten hartritmestoornissen.

RELEVANTE ARTIKELENSymptomen Hartritmestoornissen

Bij een patiënt met een hartritmestoornis is er afhankelijk van het soort hartritmestoornis vaak wel een klachtenpatroon. Toch zijn er patiënten die weinig tot niets merken van een hartritmestoornis.

Mogelijke symptomen van een versnelde hartritmestoornis zijn:

 • Pijn op de borst
 • Kortademigheid
 • Zweten
 • Moeheid
 • Hartkloppingen
   
Mogelijke symptomen van een vertraagde hartritmestoornis zijn:
 • Angst
 • Kortademigheid
 • Versnelde ademhaling
 • Duizelingen
 • Flauwvallen
 • Pijn op de borst

Er zijn verschillende manieren waarop je een hartritmestoornis opmerkt en herkent. Patienten kunnen periodes hebben waarin zij weinig tot geen last ervaren, terwijl er ook periodes voorbij gaan waarbij ze erg veel last ervaren. De mate waarop patiënten de klachten ervaren verschillen ook enorm. Sommige patiënten voelen het kloppen van het hart, harder en sneller dan normaal. Anderen ervaren het 'overslaan' van het hart en soms meerdere keren achter elkaar. Zij geven hierbij aan, veel angst hiervan te beleven. Af en toe is er verband tussen de klachten en bijvoorbeeld stress, weinig slaap of caffeine-inname, maar niet zelden is er geen duidelijke oorzaak van de hartritmestoornis. Er zijn echter ook zat patiënten die zonder het te merken al jaren rondlopen met een hartritmestoornis. Zonder goede diagnose kan dit gevaarlijk zijn. Bij een onregelmatige hartslag is de kans op stolselvorming in het hart bijvoorbeeld sterk verhoogd, dit is dan vaak ook een indicatie voor anti-stollingsmedicatie.

Overigens is er bij een hartritmestoornis niet altijd sprake van een verhoogde frequentie, er zijn bijvoorbeeld ook hartritmestoornissen waarbij de hartslagfrequentie normaal of zelfs vertraagd is. De behandeling van een hartritmestoornis hangt af van het soort hartritme dat zich manifesteert.

LEES VERDER

Gedeelde ervaringen